1. Home
  2. BIG120 Vinaphone

BIG120 Vinaphone

Hướng dẫn hủy gói BIG120 mạng Vinaphone

Hướng dẫn hủy gói BIG120 mạng Vinaphone

By Nguyen Lien 14/12/2018

Gói cước BIG120 có tính năng tự động gia hạn nhằm và đảm bảo truy cập Internet không bị gián đoạn khi chuyển sang chu kỳ mới. Tuy nhiên, đối …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK1 <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DK1 M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DK1 MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DK1 MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DK1 MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DK1 BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DK1 BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DK1 BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DK1 BIG200 gửi 1543