1. Home
  2. cách thanh toán cước Vinaphone

cách thanh toán cước Vinaphone

Thanh toán cước Vinaphone qua QR Code

Thanh toán cước Vinaphone qua QR Code trong vòng 2s

By Nguyen Lien 31/10/2017

Tiên phong áp dụng công nghệ QR Code vào phương thức chi trả hóa đơn di động, Vinaphone đã mở ra cho khách hàng một kênh thanh toán đơn cước …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK1 <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DK1 M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DK1 MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DK1 MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DK1 MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DK1 BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DK1 BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DK1 BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DK1 BIG200 gửi 1543