1. Home
  2. chuyển mạng giữ số

chuyển mạng giữ số

Thông báo: VNPT sẵn sàng chuyển mạng giữ số từ 16/11/2018

Thông báo: VNPT sẵn sàng chuyển mạng giữ số từ 16/11/2018

By Hà Vi 29/10/2018

Việc triển khai triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số di động là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo lợi ích cho người dùng di động, chính vì vậy,  Bộ …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK1 <MÃ DV> gửi 1544
Gói 10K
50 MB
DK1 M10 gửi 1544
Gói 70K
600 MB
DK1 MAX gửi 1544
Gói 100K
1,2 GB
DK1 MAX1 gửi 1544
Gói 200K
3 GB
DK1 MAX2 gửi 1544
Gói 70K
2,4 GB
DK1 BIG70 gửi 1544
Gói 90K
3,5 GB
DK1 BIG90 gửi 1544
Gói 120K
6 GB
DK1 BIG120 gửi 1544
Gói 200K
11 GB
DK1 BIG200 gửi 1544