1. Home
  2. Family Sharing

Family Sharing

Cách thiết lập tính năng Chia sẻ trong gia đình dành cho các thiết bị Apple

Cách thiết lập tính năng Chia sẻ trong gia đình cho thiết bị Apple

By Hà Vi 26/02/2020

Bạn và những thành viên trong gia đình của mình sử dụng các thiết bị Apple, bạn muốn thiết lập tính năng chia sẻ với những thành viên đó để …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543