1. Home
  2. Gói Data Vinaphone 1 tuần

Gói Data Vinaphone 1 tuần

Đăng ký các gói 5G Vinaphone 1 tuần sài thả ga

Đăng ký các gói 5G Vinaphone 1 tuần sài thả ga

By Lê Nguyệt 05/02/2021

Trong thời đại công nghệ thông tin kết nối mạng internet chính là chìa khóa để kết nối, giao lưu và làm việc, chính vì vậy đăng ký các gói …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543