1. Home
  2. Speed79 Vinaphone

Speed79 Vinaphone

Cú pháp hủy gói cước SPEED79 Vinaphone

Cú pháp hủy gói cước SPEED79 Vinaphone

By Hà Vi 22/11/2018

Trong thời gian sử dụng gói cước 4G Vinaphone bạn cảm thấy gói cước 4G SPEED79 hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu truy cập Internet. Bạn có quyết …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543