1. Home
  2. vinaphone hải phòng

vinaphone hải phòng

Danh sách cửa hàng Vinaphone tại Hải Phòng

Địa chỉ 16 cửa hàng, điểm giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng

By Nguyen Lien 13/11/2017

Khách hàng của Vinaphone khi gặp rắc rối hay muốn phản ánh vấn đề chất lượng dịch vụ mà Vinaphone cung cấp có thể dễ dàng thực hiện thông qua …

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543